پنیرهای خُرّم تازه ترین محصولات ما می باشند که با بهترین کیفیت در انواع مختلف همچون پنیر لاکتیکی، لبنه، خامه ای، سفید و تازه در اوزان مختلف عرضه می شوند