کشک پاستوریزه خُرَّم

محصولی با طعم و کیفیت انحصاری، تهیه شده از کشک خشک گوسفندی که تداعی گر کشک سنتی و با اصالت در ذهن شماست